: Hlavná stránka : Článký a Informácie : Anglicko-slovenský slovník hangglidingu : meniny:

Návštev celkom: 51260
Návštev dnes: 29

Posledná aktualizácia:
10.07.2009

Vyhotovil:
Marián Dragošek
-=[sidewinder]=-


poďakovanie:
web priestor: NETON
grafika: proximus

Malý anglicko-slovenský slovník hangglidingu


Profil:
 
airfoil (wing section) - profil krídla
chord - tetiva (hĺbka) profilu
camber - prehnutie
thickness - hrúbka
reflex airfoil - S profil (autostabilný)
aerodynamic centre - aerodynamický stred
centre of pressure - pôsobisko výslednej aerodyn. sily
lift - vztlak
drag - odpor

Krídlo:
 
planform - pôdorys
LE - (leading edge) nábežná hrana
TE - (trailing edge) odtoková hrana
wingtip - koniec krídla
sweep - šípovitosť
dihedral - vzpätie
aspect ratio - štíhlosť
wing twist - prekrútenie krídla
washout - stabilizujúce prekrútenie krídla (konce dohora)
neutral point - neutrálny bod
angle of attack - uhol nábehu
attitude - pozdĺžny sklon (voči zemi)
pitch - sklon, klopenie
bank, roll - náklon, klonenie
yaw - vybočenie, bočenie

Konštrukcia:
 
hangglider - závesný klzák
sail - plachta
control frame, A-frame - riadiaca hrazda (trapézy+hrazda)
basetube - hrazda
speedbar - rýchlostná hrazda
downtube, upright - trapéza, vzpera
slipstream downtube - profilovaná trapéza
crossbar, xtube - priečnik
tube sleeve - zosilňovacia vložka v rúre
VG - (variable geometry) napínanie priečniku
VG on/off - napnuté/povolené
kingpost - stožiar
top rigging - horné lanká
luff lines, reflex bridles - horné vyviazanie odtokovej hrany (antifletre)
sprog, dive strut - podpera odtokovej hrany
batten - spíra
wand - koncový laminát (prút)

Lietanie:
 
flutter - trepotanie odtokovej hrany
spin - vývrtka
high siding - kontra-riadenie v zákrute
adverse yaw - sklz po krídle (hlavne na začiatku zákruty)
flare - podrovnanie (záverečné odtlačenie pri pristátí)
wing stepping, dutch roll - kráčanie krídla pri vysokej rýchlosti (holandský krok)
wing over - manéver podobný súvratu

Inzercia
M E T A R

Fotoarchív 2010Podmienky lietania
H Á J

(35853 príspevkov)