: Hlavná stránka : Článký a Informácie : Anatómia termiky : meniny:

Návštev celkom: 51255
Návštev dnes: 24

Posledná aktualizácia:
10.07.2009

Vyhotovil:
Marián Dragošek
-=[sidewinder]=-


poďakovanie:
web priestor: NETON
grafika: proximus

Anatómia termiky: termická bublina

Celá simulácia zobrazuje 200 sekundový dej odpútania bubliny od zeme. Dobre je viditeľná expanzia bubliny s výškou a jej zrýchľovanie. Obrázky predstavujú stav bubliny v čase 200 sekúnd. Obrázok je výrez s rozmermi 120 x 150 m, a spodná strana leží 100 m nad zemou.

teploty (v stup.C)
 
vektory rýchlosti
 
stúpanie vzduchu (v m/s)
 
film (MPEG-1), 350 kB
film (Divx5.03), 70 kB
film (MPEG-1), 700 kB
film (Divx5.03), 360 kB
film (MPEG-1), 590 kB
film (Divx5.03), 370 kB


"sila" turbulencie (1.0=laminárne prúdenie)
 

Výpočtový model bol vytvorený ako osovo symetrický valec s polomerom 100m a výškou 800m, pričom horný koniec bol otvorený. Parametre vzduchu vo valci boli nastavené podľa MŠA (medzinárodnej štandardnej atmosféry), tzn. že teplotný gradient bol -0.7 stup.C / 100m, čo znamená miernu termickú nestabilitu. Vznik termickej bubliny bol modelovaný tak, že na zemi sa vytvoril vankúša teplého vzduchu s polomerom asi 50m a rozdielom teploty voči okoliu +5 stup.C.

Obrázky vznikli počítačovou simuláciou prúdenia. Použitý bol CFD softvér FLUENT. Výpočet trval 3 dni na grafickej stanici SGI Octane s procesorom RISC 195 MHz. Veľkosť použitej pamäte RAM v priebehu výpočtu bola cca 600 MB.

Peter Gašparovič, február 2003


Inzercia
M E T A R

Fotoarchív 2010Podmienky lietania
H Á J

(35853 príspevkov)