: Hlavná stránka : Činnosť klubu : meniny:

Návštev celkom: 51255
Návštev dnes: 24

Posledná aktualizácia:
10.07.2009

Vyhotovil:
Marián Dragošek
-=[sidewinder]=-


poďakovanie:
web priestor: NETON
grafika: proximus
Činnosť klubu v roku 2006
Športový kalendár na rok 2007


25.03.2007 nede?a.  
-- Kto bol lietat nech prid popis --
fotoarchívadmin

18.03.2007.  Brehov
Z Koc sme tartovali predobedom. Na kopci fkalo akurat, ale km sme postavili krdla u to bolo ve?mi siln. ?akali sme na zoslabnutie a vo?n ?as sme vyplnili pozeranm na Mia ako pa combata a neskr ?istenm junho tartu. Neskoro poobede vietor trochu ustal a Peto sa vybral do vzduchu na svojom KPL-ku. Trochu posvahoval, zhodnotil, e je to nani? a iel prist. Za?ali sme bali. U som mal takmer hotovo a vidm, e chalani preniesli krdla a chc letiet, ke?e vietor zoslabol. Km sme postavili krdla, tak sa vietor oto?il a tart nafukovalo trochu z ?ava. Noro sa rozhodol, e netartuje, tak som sa ujal pozcie a vytartoval. tart nebol iadna slva, evraj som skoro pokosil pr krkov. Po?as letu som bol dos vyklepan, letelo to rzne (na jednej strane som nevylietan a ur?ite tam boli turbulencie). Nasledoval odlet na pristva?ku, skracovanie a pristtie. Samotn dosadnutie zase Talhofer zachrnil a bolo to plne jemn. Po mne sa u do vzduchu nechcelo nikomu. Km som zbalil krdlo, plne sa zotmelo. Ete sme naloili Pea a nazad do Koc. Brehov nm zatia? nepraje. Tri vjazdy, tri krt nikto nepolietal. Dfame, e sa to zmen, lebo z h?adiska prstupu a ?asu dopravy je to vborn kopec.
fotoarchív

16.03.2007.  Brehov
Po necelom tdni od znovuobjavenia brehovskho kopca ns (Peo B., Mio G., Peo R.) v piatok o 12:30 Juraj stiahol na jeho "preskanie". Pod?a predpovede mal fka slab juhozpadad a zpad (ak si dobre pamtm...). Slab vietor fkal, to hej, ale stranu si pomlil. Viac sa mu p?il sever. Po krtkom zven monost sme sa rozhodli, e odtartujeme do dolinky s kame?olomom, ktor sa do kopca zarezva od severu. Po nieko?kofzovom balen obalov (museli sp?a Jurajove prsne normy) ako prv odtartoval Peo s Atlasom (aby overil podmienky :-) ), potom "zvranil" Mio a za nm ja. Posledn sa spustil zletie Juraj na svojom novom Merlinovi. Ke?e sa u za?ali stmieva, zbalili sme sa a vrtili sa domov.
fotoarchív

11.03.2007.  Brehov
De? sa za?al celkom pekne, slne?ne. Zraz sme si dali na 10.00 pred garou. Zmontovali sme vcvikov krdla, ktor sme pred td?om rozmontovali, po?kali na Pea Gapiho a o 11.00 sme vyrazili na Trebiov. Zostava bola dos ako sluna - prepo?tan na aut 3, na ?ud 10. Cesta ubehla ... V Brehove sme naloili Slava - za ?o patri v?aka Mirovi TV (kopec je v skromnom vlastnctve, teda nepatr sa tam chodi bez ohlsenia) - a up ho na kopec. U z cesty bolo jasn, e to nie je kopec-obor, ale je aspo? jedin... Prstup na vrchol bol ndhern - autom a na vrchol (takmer po asfalte). Cesta nie je prli hrbo?at - vyiel po nej Robo so Scudom a nem ani prlin stpanie (Juraj a Daewo). Robo a Martin po obhliadke troch agro letsk (Klaa, Zemplnska Teplica a Novosad) dorazili na kopec kde u boli vetci rozlezen po kopci. Na vrchole fkalo zdravch 10, sever (na V?elroch by som si mono aj dal poveda). Pod nami bol "krsny" kame?olom do ktorho sa nechcelo tartova nikomu. Peo urobil vetky potrebn merania a vpo?ty rotorov, turbulenci... at? ... Je to pekn kopec, najbliie tam ur?ite pjdeme, ke? bude fka nie?o medzi juhom a severozpadom. Asi o pol tretej sa Robo a Martin rozhodli s na najbliie letisko pri dedine Novosad (cca 8 km od Brehova),kde ?akali na vhodnejie podmienky pre tart na motorovch postrojoch. Ke?e poryvy vetra neprestvali tak sa rozhodli, e si aspo? tie svoje motorov postroje skontroluj a pretartuj. Motory fungovali "jak jedna pla". Ke? u dovr?ali aj pred chlapcami, ktor medzitm dorazili z kopca, rozhodli sa to zbali a s pre?. Samozrejme, ke? u bolo vetko pobalen vietor ustal. Cesta domov ula rchlo a stihli sme to ete pred pred zpadom slnka. Skrtka celkom pekn de? - ?al tak by som u ale radej aj lietal.
fotoarchívLaco

03.03.2007.  
drbov de?, oprava plachiet na vranch, priprava na prelanovanie, vmena polmanch a ve?mi opotrebovanch trapz. Juro, Laco, Peo, Mio G., Mio ?.,Marian. Stihli sme to za 4 hodinky. --------------- Poznmka (P. Gaparovi?): Rno bolo pekne - niektor chceli s aj lieta, ale o 11:00 u bolo na radarovch a druicovch snmkoch vidie bliaci sa ps zrok na ?iare ilina-Zvolen. O 13:00 u bolo v Koiciach zatiahnut a do hodiny za?alo aj popcha.
fotoarchív

24.02.2007.  
Prv jarn vcvikov de? v zloen Juraj, Gapi (ktor si chceli zletie, ale nezleteli), Mio G., Mio K. a Peo R. Vietor bol ?erstv, koda len e sa nevedel rozhodn, z ktorej strany chce fka. A tak sme sa z junej strany po 15 mintovom ?akan presunuli na severn lku (kde svahovalo nieko?ko PG). No ani tam sme sa dlho nezdrali. Po nvrate na jun stranu sa vietor samozrejme sto?il a museli sme op ?aka. Nakoniec sa vak umdril a nho kanrika sme poriadne prevetrali...
fotoarchív

16.1.2007.  
Juro a Marin, asi jedin "blzni", ktor s schopn nies krdla a na Hj ru?ne. Na tarte fkalo slab?ko, nasledoval zle?ik a cesta domov.
fotoarchív

<< novšie
Inzercia
M E T A R

Fotoarchív 2010Podmienky lietania
H Á J

(35853 príspevkov)