: Hlavná stránka : meniny:

Návštev celkom: 51255
Návštev dnes: 24

Posledná aktualizácia:
10.07.2009

Vyhotovil:
Marián Dragošek
-=[sidewinder]=-


poďakovanie:
web priestor: NETON
grafika: proximus


 Datum: 11.7.2007 23:11:07admin  
Doplnil som fotky z Brehova a nede?nho lietania na S?ubici.


 Datum: 6.7.2007 18:06:52admin  
Siln vietor na zajtra nedva predpoklady na regulrne a bezpe?n san podmienky. Sa definitvne rum. AJ napriek tomu pozvam cel Slovensko v nede?u na lietanie na nov tern Slubica. Je predpoklad ve?mi dobrho po?asia. Uvidme sa v POdbrezovej.(Odkaz Jara Sojku). A ja ete pripajam po?akovanie Jarovy za snahu a chu organizova jednotliv kol.


 Datum: 4.7.2007 10:10:40admin  
Vzh?adom na vvoj po?asia sa termn za?iatku sae presva na sobotu. Je predpoklad 2 letovch dn na terne S?ubica pre zpadn situciu. Rozhodne sa v piatok v priebehu dna. Bud informcie mailom, skypom a na inet. Bvanie bude zrejme v Preove by sme uetrili nejak kilometre.


 Datum: 26.6.2007 06:06:19admin  
Edo sa vrtil s Greifenburgu a napsal krtky - dlh report, ktor si mte pre?ta - tu Datum: 13.6.2007 13:01:28admin  
?akanie na mon dnen lietanie som vyuil a pozliepal sekciu INZERCIA. Link je v pravom stlpci strnky celkom hore. Prosm lieta?ov, aby ponkali iba veci ?o sa tkaj lietania.


 Datum: 12.6.2007 16:04:49Marian  
Dnes oslavuje n nov web 4 mesiace fungovania. Za tento ?as ste prispeli 518 prspevkami do knihy nvtev. ?o sa tka samotnej nvtevnosti, za?nali sme na 10 - 15 prezret denne. Posledn mesiac je nvtevnos v priemere 40 prezret denne, pri?om neberiem do vahy, ak niekto pozrel strnku viac krt. Lieta?i mu samostatne a zo vetkch kon?n zeme prispieva ?lnkami, ?o do zna?nej miere prispelo k ivmu fungovaniu tejto strnky. Tmto sa naplnil mj hlavn cie? a to rozhba zvesn lietanie aj v tomto virtulnom svete. Zrove sa chcem po?akova vetkm, ktor mi s webom pomohli a ete pomu ale hlavne tm, ktor prispievaj veselmi prhodami z lietania a ivota pilotov. (pochvalil som seba, pochvalil som ostatnych, asi by uz stacilo) :-)


 Datum: 11.6.2007 13:01:07  
Pridal som popis sobotajieho lietania. Ak niekto chce, k?udne me prida svoj poh?ad na cel udalos.


 Datum: 8.6.2007 11:11:42admin  
Pridal som fotografie z "lietania" na Kapuanskom hrade - tu. A ete zopr momentov, ktor zachytil Peto Raka - tu .


 Datum: 7.6.2007 12:12:52admin  
Dnes kto ide do klubu poprosime hore na terasu (nie dole)


 Datum: 31.5.2007 15:03:17Admin  

II. KOLO MSR !!!! ZRUSENE !!!!<< novšiestaršie >>
Inzercia
M E T A R

Fotoarchív 2010Podmienky lietania
H Á J

(35853 príspevkov)